A Filipino Short Story: Pulseras

Kung aking iwawari, maraming bagay nga siguro ang naituro sa akin ni Raf. Mula sa pananamit at pakikipag-usap sa tao hangang sa pag-sayaw at pag-akit sa sinumang magustuhan ko. Hindi ko masabi na kaya ko ng gawin ito lahat pero sa isip ko, nakita ko na kaya ito ng isang tulad ni Raf kaya't ma'ring kaya ko rin. Marahil ikatutuwa ni Raf 'pag nakita niya akong makisayaw sa gitna ng mga nag-uumalpas na kalalakihang lasing na sa kasiyahan ng gabi.